• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

MİSYON & VİZYON

Misyonumuz:

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesinin misyonu, Yüksek adalet bilinci edinmiş, hukukun temel kurum ve kavramlarına hakim olan, zengin bir kültürel birikim ve iletişim becerisine sahip, bilgi birikimini hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda kullanan, hukuk bilimine uluslararası eksende katkı sağlayan, ileri düzeyde akademik iddiaları olan, hukukun oluşturulması ve uygulanması sürecinde etkin rol oynayabilecek, hukuksal sorunları çözme yetkinliğine sahip, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı toplumun ihtiyaçlarını yakından takip ederek olması gereken hukuku belirlemede etkili, Türkiye Cumhuriyeti’ nin temel değerlerine bağlı, anayasal demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin gereklerini yerine getirme sorumluluğuna sahip seçkin hukukçular yetiştirerek yargı odaklı hakim, savcı gibi geleneksel hukuk meslekleri için olduğu kadar, kamu yönetimi veya özel sektör ya da diğer mesleki ve akademik alanlarda, ulusal veya uluslararası düzeyde çalışmak için de, kendilerine yeterli bir formasyon kazandırmaktır.

 

Vizyonumuz:

Alanında yetkin hukukçu bilim adamları ve uygulamacıları yetiştirmek için gerekli alt yapıyı oluşturarak, en yeni teknik donanımı ve en kaliteli malzemeleri öğretim elemanı ve öğrencilerimizin hizmetine sunarak, toplumun ve bilim dünyasının aydınlanmasına önemli katkılar sunabilecek, bilgisini yeteneğiyle bütünleştirmiş, sürekli ilerlemeyi, gelişmeyi hedef edinerek çalışan, araştıran, düşünen ve üreten akademisyenler ve uygulamacılar tarafından ortaya konulan eserlerin, yapılan araştırmaların, çeşitli bilimsel etkinlikleri aracılığıyla ulusumuza ve tüm dünyaya duyurulduğu, uluslararası alanda akredite olmuş, farklılıklar ve özgünlükleriyle her alanda ön plana çıkan, zaman içerisinde bir “Hukuk Ekolü” yaratabilmek idealine sahip, misyonumuzu benimsemiş nesillerin geleceğe hazırlandığı bir bilim yuvası olmaktır. Fakültemizin özgün ve nitelikli uygulamaları ile yetişen mezunlarının okullarının ismini her zaman onur ve gururla taşıdığı, hukukun her alanında mezunları tercih edilen, toplumsal bütünleşme odaklı, insan haklarını ve toplumun değerlerini özümsemiş, etik değerlere sahip çıkan hukukçular yetiştirmektir.