• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

DEKANIN MESAJI

Değerli öğrencilerimiz;

Toplumsal gelişme ve daha adil bir dünya için hukukun taşıdığı değer tartışılmazdır. Hukukçu ise adaletin tecellisi, hak arama ve hak dağıtma mesleğini yapan kimsedir. Bu bilince sahip hukukçunun asıl hedefi, sadece hukuk kurallarını ve ilkeleri öğrenmek değil, hukuk kurallarının özünü, ruhunu, koruduğu değerleri öğrenmek ve mesleğini buna uygun şekilde icra etmek olmalıdır. Bu bağlamda fakültemiz öğrencilerimize kanun uygulayıcısı değil, hukukçu olabilmeleri için gereken desteği vermeye hazırdır.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuku tarihi ve çağdaş boyutuyla bir arada ele alan, dinamik bir yaklaşımla oluşturulmuş bir müfredata sahiptir. Temel hedefimiz, bilgi çağına uygun donanıma sahip, araştırmayı seven, analiz gücü ve hukuku yorumlama yeteneği yüksek, eleştirel düşünebilen, hukukla ilgili dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, milli ve manevi değerlerine bağlı, nitelikli hukukçular yetiştirmektir. Fakültemizi tercih eden öğrencilerimiz, burada atılan temel ve verilen eğitim ile hem özel sektörde, hem de kamuda mesleki açıdan hedeflerine ulaşmak için gereken donanıma sahip olacaklardır. Bu amaca ulaşmanın en önemli araçlarından birisi olan zengin kaynaklara sahip kütüphanemiz öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Fakültemizde, öğrencilerimiz hukukun temel kural ve ilkelerini öğrenirken aynı zamanda modern ve güncel yaklaşımlardan da haberdar olacak ve hukukun disiplinler arası yönü ile tanışacaklardır. Ayrıca hem ve milli hem de milletlerarası alanda önem taşıyan ve ön plana çıkan çeşitli konu ve ilgili disiplinler hakkında, gelecek tercihleri doğrultusunda, bilgi sahibi olacaklardır.

Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan Hukuk fakültemiz, teori ile uygulamanın iç içe geçtiği bir kurum olarak tasarlanmıştır. Öğrencilerimizin teorik bilginin yanı sıra mahkemelerin uygulamaları ile de tanıştırılarak, yaşayan hukuku tanımları amaçlanmıştır. Bu amaçla, İzmir’deki adli, idari ve mesleki kuruluşlarla yakın bir işbirliği tesis edilmiştir. Teori ve uygulamanın ideal ölçüde harmanlandığı bu yaklaşımın, adli sistemimiz açısından da faydalı olacağı düşünülmektedir.

Hukuk, sosyal bilim ve disiplinlerin birçoğu ile sıkı bir etkileşim içerisindedir. Bu etkileşim itibariyle, öğrencilerimiz özellikle, psikoloji, sosyoloji, felsefe, yönetim bilimleri gibi alanlarda kendilerini yetiştirme ve yeni şeyler öğrenme imkânı bulacaklardır.

Hukuk öğretiminde ulusal alanda olduğu kadar uluslararası ölçekte de kaliteli bir eğitimin olmazsa olmazı olan öğrencilerimizin en az en az bir yabancı dile hâkim olmalarını sağlamak fakültemizin hedefleri arasındadır. Bu amaçla öğrencilerimizin yurt dışına çıkarak, en az bir yabancı dili öğrenmeleri teşvik edilecek ve bu alanda meslektaşlarından daha iyi seviyelere gelmeleri için gereken kurumsal altyapı hazırlanacaktır.

Teknolojik gelişmelerin öneminin göz ardı edilemeyeceği gerçeğinden hareketle öğrencilerimizin hukuk için gereken teknolojiyi ve hukukçular için gerekli yazılımları ve bunları nerede ne şekilde kullanmalarını öğretecek teknolojik altyapımız mevcuttur. 

Eğer, İzmir’de yarışarak öğreneceğiniz ve hayatınızın merkezine adaleti oturtarak, bilgi çağı için gerekli entelektüel donanımı elde etmek suretiyle geleceğe hazırlanacağız bir fakülte düşlüyorsanız, sizi de öğrencilerimiz arasında görmek isteriz.