• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

AKADEMİK PERSONEL

Doç.Dr.Serkan ÇINARLI

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Araştırma Alanları: İdare Hukuku, Tıp Hukuku, Spor Hukuku

İletişim (dahili): 1300

E-Posta: serkan.cinarli@bakircay.edu.tr

 

Doç.Dr.İlhami ÖZTÜRK

Lisans: Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları: Mali Hukuk - Sermaye Piyasası

İletişim (Dâhili Telefon): 

E-Posta: ilhami.ozturk@bakircay.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Sevda Yaşar COŞKUN

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları: Hukuk ve Ekonomi, Rekabet Hukuku, İktisat Okulları

İletişim (Dâhili Telefon): 1208

E-Posta: sevdayasar.coskun@bakircay.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Cumhur BOYACIOĞLU

Lisans: Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora:  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları: Ticaret Hukuku (Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Şirketler Topluluğu Hukuku, Rekabet Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku)

İletişim (Dahili Telefon): 1201

E-Posta: cumhur.boyacioglu@bakircay.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Hande ÜNSAL

Lisans: Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları: Uluslararası Tahkim, Vatandaşlık Hukuku

İletişim (Dahili Telefon): -

E-posta: hande.unsal@bakircay.edu.tr

 

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Mert DUYGUN

Lisans: İstanbul Ticaret Üniversitesi,Hukuk Fakültesi 

Yüksek Lisans: Almanya Ren Friedrich Wilhelm Bonn Üniversitesi 

Doktora: Almanya Ren Friedrich Wilhelm Bonn Üniversitesi 

Araştırma Alanları: Anayasa Hukuku, Yarı Başkanlık ve Başkanlık Sistemi, Seçim Hukuku

İletişim (dahili): 1299

E-Posta: mert.duygun@bakircay.edu.tr

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Ebru YAVUZ YAYLA 

Lisans: Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 

Yüksek Lisans:Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları: Basın Özgürlüğü ve Milli Güvenlik Kapsamında sınırları, Genel Kavramlarıyla Çocuk hakları,

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Asiye ŞAHİN EMİR

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Araştırma Alanları: İş ve Sosyal Guvenlik Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Toplu İş Hukuku

İletişim (dahili telefon) : 1334

E-posta: asiye.sahinemir@bakircay.edu.tr 

Arş. Gör. Veysel Candan CANOĞLU

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam ediyor)

Araştırma Alanları: Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 

İletişim (dahili telefon) :1296

E-posta: veysel.canoğlu@bakircay.edu.tr 

 

 

Arş. Gör. Muhammed Halid KAVAK

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam Ediyor) 

Araştırma Alanları: İdare Hukuku, Milletlerarası Hukuk

İletişim (dahili telefon) : 1306

E-posta: halid.kavak@bakircay.edu.tr

 

 

MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ 

 

Prof.Dr. M.Refik KORKUSUZ

Lisans: Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Alanları: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,Türk Hukukunda Sendika Yöneticiliği,Dokuma İşkolunda Çalışma Koşulları( Hukuksal Niteliğiyle)