BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

Home / HAKKIMIZDA

20.08.2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun’un 18. maddesi ile kurulan İzmir Bakırçay Üniversitesi’nin bünyesinde yer alan fakültelerden biri de, hukuk fakültesidir. 

Fakültemizin temel amacı hukukun üstünlüğüne inanan, adaleti hayatının merkezine oturtmuş, haksızlığa uğrayanlarla empati kurarak çözümler üretebilen, ömür boyu öğrenim kavramının önemini kavramış, yabancı dil bilgisine sahip hukukçular yetiştirmektir.

Hukuk fakültesi mezunlarının faaliyet alanı oldukça geniştir. Belli başlı çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir:

Hukuk fakültesi lisans mezunları 24.02.1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Adalet Bakanlığı ile yapılan protokol dahilinde gerçekleştirilen yazılı yarışma sınavı ve Mülakat Kurulu tarafından icra edilen mülakatta başarılı olmak şartıyla, adli ve idari yargı hakim ve savcısı olarak atanabilmektedir. 

Fakültemizden mezun olanlar ayrıca 19.03.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri uyarınca avukatlığa kabul şartlarını yerine getirmek ve bir yıllık stajı tamamlamak koşuluyla avukat olabilmektedir. Avukatlık mesleği serbest olarak icra edilebildiği gibi, bir kamu kurum ve kuruluşunda da yapılabilmektedir. Ancak kamu kurum ve kuruluşları, avukatlarını Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan puanlar ve mülakat sonucunda istihdam etmektedirler.

Mezunlarımızın icra etmeyi tercih edebileceği diğer bir meslek de noterliktir. Noterlik hakkındaki temel düzenleme, 18.01.1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu’dur. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. Noter olabilmek için, bir yıllık noterlik stajını tamamlayarak, noterlik belgesini almış olmak şarttır.

Bunun dışında hukuk fakültesi lisans programından mezun olan öğrencilerimiz, 09.06.1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu kapsamında, merkezde ya da vilayetlerde İçişleri Bakanlığı memurluklarına (Merkezde: müsteşar, teftiş heyeti başkanı, genel müdür, bakanlık hukuk müşaviri, genel müdür yardımcısı, hukuk müşavir yardımcısı, şube müdürü, şefler veya memur; Vilayetlerde: vali, vali yardımcısı, kaymakam, hukuk işleri veya polis müdürü gibi) atanabilmektedir. İçişleri Bakanlığı Memurları içerisinde çok sayıda hukukçu bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı memuru olabilmek için yazılı sınav, mülakat ve atama aşamaları mevcuttur.

Nihayet yabancı dil bilgisini istenen seviyeye taşımış olan ve tercihen ikinci bir yabancı dile de hakim olan mezunlarımız, 07.07.2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında, Bakanlığın görevleri arasında yer alan, “Türk dış politikasının oluşturulması ve icrası” kapsamında  görev, yetki ve sorumluluk üstlenebilmekte ve temsil görevi icra etmek üzere istihdam edilebilmektedir.  Söz konusu pozisyonlarda görev alabilmek için mezunlarımızın, yarışma sınavlarında başarılı olmaları ve bir yıllık adaylık süresini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 13. maddesine göre, Hukuk Fakültelerinde özel hukuk ve kamu hukuku olarak iki bölüm kurulabilmektedir. Öğrencilerimiz açısından, akademik yapılanma amacıyla oluşturulmuş her iki bölümden de ders alınması mecburiyeti vardır.