BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

Home / DEKAN MESAJI

Değerli müstakbel öğrencilerimiz;

İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2017 yılında kurulmuş iyi eğitim alacağınız bir fakültedir.

Temel hedefimiz, bilgi çağına uygun donanıma sahip, araştırmayı seven nitelikli hukukçular yetiştirmektir. Fakültemizi tercih eden öğrencilerimiz, burada atılan temel ve verilen eğitim ile hem özel sektörde, hem de kamuda mesleki açıdan hedeflerine ulaşmak için gereken donanıma sahip olarak temayüz edeceklerdir. Bu amacın gerçekleşmesinin temel araçlarından biri olan güçlü kütüphanemiz, fikri ve mesleki terakkinizde esaslı rol oynayacaktır.

Öğrencilerimiz geleceğe hazırlanırken, klasik müfredat derslerinin dışında, gelişmiş hukuk sistemleri içinde ön plana çıkan yaklaşımlar konusunda da aydınlatılacaktır. Bu çerçevede öğrencilerimiz, hukukun disiplinlerarası yönü ile de tanışacaklar ve hususiyetle hukukun ekonomik analizi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olabileceklerdir. Ayrıca hem mahalli ve milli hem de beynelmilel sahada önem arz eden ve ön plana çıkan muhtelif konu ve disiplinler hakkında, gelecek tercihleri doğrultusunda, malumat sahibi olacaklardır.

Hukuk fakültemiz, teori ile pratiğin içiçe geçtiği bir kurum olarak tasarlanmaktadır. Öğrencilerimizi kuru teorik bilgiye boğmak yerine, onları mahkemeler uygulaması ile de tanıştırarak, yaşayan hukuku tanımlarını sağlayacağız. Bu amaçla, İzmir’deki adli, idari ve mesleki kuruluşlarla yakın bir işbirliği içerisindeyiz. Teori ve uygulamayı ideal ölçüde harmanlayacağımız bu yaklaşımın, adli sistemimizin fonksiyonlarını ihya edici bir rolü olacağını düşünüyoruz.

Hukuku, diğer sosyal bilim ve disiplinlerden mücerret bir tarzda telakki etmek muhaldir. Bu itibarla, öğrencilerimiz hususiyetle, psikoloji, sosyoloji, felsefe, yönetim bilimleri gibi alanlarda kendilerini yetiştirme ve yeni şeyler öğrenme imkanı bulacaklardır.

Münevver olmanın sine qua non şartlarından biri de dünyayı tanımak ve en az bir yabancı dile hakim olmaktır. Böylece kendini geliştirme imkanı elde eden hukuk fakültesi öğrencisi, dünyadaki müspet gelişmeleri de münasip mikyasta ülkemizin istifadesine sunabilecek. Bu amaçla öğrencilerimizin yurt dışına çıkarak, en az bir yabancı dili bihakkın öğrenmeleri teşvik edilecek ve bu alanda meslektaşlarından daha iyi seviyelere gelmeleri için gereken teşkilat hayat bulacaktır.

Günümüzde teknoloji ile hukuku kaynaştırarak bilgi ve personel yönetimi son derece önemlidir. Öğrencilerimiz hukuk için gereken teknolojiyi ve hukukçular için gerekli yazılımları da tanıyarak ve bunları nerede ne şekilde kullanmaları gerektiğinin farkında olarak yetiştirilecekleridir.

Sonuç itibariyle, İzmir’de yarışarak öğreneceğiniz ve geleceğe adaleti hayatınızın merkezine oturtarak, bilgi çağı için lüzum arz eden entelektüel donanımı elde etmek suretiyle hazırlanacağız bir fakülte düşlüyorsanız, sizi de öğrencilerimiz arasında görmek isteriz.